खकाराkʰʌkaraस.क्रि.खकार्‌नु; खोकेर घाँटीबाट सास बाहिर निकाली कफ झिक्‍नु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *