ङ्याकाŋjakaस.क्रि.ङ्याक्नु; गर्दनमा समातेर गाड्नु; झम्‍टनु; गाँज्‍नु; ग्रस्‍त पार्नु; दबाउनु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *