डकार्‌राɖʌkarraस.क्रि.डकार्‌नु; पेटको वायु शब्‍दसहित निकाल्‍नु; अघाउन्‍जेल खानु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *