कउँटिपरइkʌũʈipʌrʌiस.क्रि.निहुरिनु; निहुरनु; निहुरने होइनु बुर्रा मानुस् कउँटि परिकइ हिन्‍छइ । बुढो मानिस कुप्रीपरेर हिडछ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *