डग्मगाइɖʌgmʌgaiअ.क्रि.डगमगाउनु; डगमग गर्नु; हल्‍लनु; आफ्नो स्‍थानबाट खुस्‍कन खोज्‍नु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *