घँस्‍याgʰʌ̃sjaस.क्रि.घँस्‍याउनु; घाँस खुवाउने काम गर्नु; घाँस खुवाउनु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *