भजा1bʰʌdzaअ.क्रि.भज्नु; मुद्रा साटिएर चानचुन प्राप्‍त हुनु; एक मुद्रासँग अर्को थरी सटही हुनु स.क्रि./प्रे.क्रि. भजाउनु; मुद्रा साट्नु; एक देशको मुद्रासँग अर्को देशको मुद्रा साट्नु; भज्‍न लाउनु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *