ढपाउराɖʰʌpauraप्रे.क्रि.ढपाउनु; ढाप्‍न लाउनु; छोपाउनु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *