डगाɖʌgaअ.क्रि.डग्नु; मर्यादामा नअड्नु; डगमगाउनु प्रे.क्रि. डगाउनु; आफ्नो स्‍थिति, सिद्घान्‍तबाट गिराउनु; हल्‍लाउनु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *