ɖʌव्‍यञ्‍जनवर्ण, जिभ्रोको टुप्‍पा दन्‍तमूलामा जोडिएर भित्रबाट आएको सासलाई पूर्ण अवरोध भएपछि उच्‍चारण अवयव पुनः खुल्‍न गई सास बाहिर निस्‍कँदा उच्‍चारित हुने ध्‍वनि, दन्‍तमूल स्‍पर्श, सघोष, अल्‍पप्राण व्‍यन्‍जनवर्ण

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *