ढल्‍क्‍याɖʰʌlkjaअ.क्रि.ढल्‍कनु/ढल्‍किनु; ढल्‍नु; झुक्‍नु; पक्ष लिनु; समय बित्‍नु; केही झुकिनु वा ढलिनु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *