मउलाउराmʌulauraअ.क्रि.मौलाउनु; बोट बिरुवा लहलहाउनु; खूब सप्रनु; उन्‍नति हुँदै जानु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *