भकुर्‌राbʰʌkurraस.क्रि.भकुर्‌नु; बेसरी खानु; घिच्‍नु; बेसरी कुट्नु; गोद्नु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *