उँख्लइũkʰlʌiस.क्रि.उखेल्नु; जरैसहित बोटबिरुवा उक्‍काउनु; गाडेको बाहिर झिक्‍नु; उखाड्नु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *