थचाराtʰʌtsaraस.क्रि.थचार्‌नु; जबरजस्‍ती बसाल्‍नु; थ्‍याच्‍च राख्‍नु; थच्‍च्‍याउनु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *