झकाdzʰʌkaअ.क्रि.झकाउनु; आँखामा झप्‍की आउनु; निन्‍द्राले आँखा लाग्नु; छिनभर उँघ्‍नु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *