ढड्याउराɖʰʌɖjauraस.क्रि.ढड्याउनु; लुगा, गेडागुडी पानीमा हालेर ढाडिने गराउनु; पेट बोकाउनु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *