ठटाउराʈʰʌʈauraस.क्रि.ठटाउनु; जोरसँग पिट्नु; ठोक्‍नु; धान, मकै बोट वा घोगाबाट झार्नका निम्‍ति चुट्नु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *