जक्‍ख्‍याdzʌkkʰjaप्रे.क्रि.जक्‍ख्‍याउनु; जक्‍खिने पार्नु; जक्‍खिन लाउनु स.क्रि. बन्‍धनमा राख्‍नु; थुन्‍नु अ.क्रि. जक्‍खिनु; बन्‍धनमा पर्नु; जेलमा पर्नु; खाँदिनु; जाकिनु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *