कउँलोkʌũloवि.कमलो; मुलायम; सजिलै टोकिने; दयालु कलिलो उमेरको; कमलो; नछिप्‍पिएको

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *