ढल्‍काइɖʰʌlkaiप्रे.क्रि.ढल्‍काउनु; आफ्नो मतमा ल्‍याउनु; ओरालो पार्नु स.क्रि. ढाल्नु; ठडिएको वस्‍तुलाई लडाउनु; ढलाउनु ढलाउनु; ढल्‍न लाउनु; ढल्‍ने पार्नु; पल्‍टाउनु; ढल्‍काउनु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *