ठन्‍कराʈʰʌnkʌraअ.क्रि.ठन्‍कनु; उत्तेजनाले लिङ्ग ठाडो हुनु; झोक्‍किएर हिड्नु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *