इख्‍खेइikkʰeiअ.क्रि.इखिनु; कसैले हियाएर अपमानित गरेमा केहि गरेर देखाउने मानसिक अठोट

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *