तल्‍लो ओठ र माथिल्‍लो ओठ परस्‍परमा जोडिएर भित्रबाट आएको सास निस्‍कन पूर्ण अवरोध भएपछि उच्‍चारण अवयव पुनः खुल्‍न गइ सास बाहिर निस्‍किँदा उच्‍चारित हुने वर्ण ओष्‍ट्य स्‍पर्श, अघोष, अल्‍पप्राण व्‍यन्‍जनवर्ण

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *