झक्झकाउराdzʰʌkdzʰʌkauraअ.क्रि.झकझकाउनु; झिलिमिली हुनु; झलझलाउनु स.क्रि. घचघच्‍याउनु; झिँज्‍याउनु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *