ढक्ढक्‍याइɖʰʌkɖʰʌkjaiस.क्रि.ढकढक्‍याउनु; ढकढक आवाज आउनेगरी हिर्काउनु; अन्‍न धरै अटाउन भाँडा ढकढक आवाज आउने गरी हल्‍लाउनु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *