dzʌव्‍यञ्‍जनवर्ण, जिभ्रोको फलकले दन्‍तमूललाइ छोएपछि बिस्‍तारै खुलेर घर्षणका साथ सास बाहिर निस्‍कँदा उच्‍चारित हुने ध्‍वनि, दन्‍त्‍यमूल संघर्षी, सघोष अल्‍पप्राण व्‍यन्‍जनवर्ण

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *