गँगर्र्‍याgʌ̃gʌrrjaअ.क्रि.गँगरिनु; चिसोले शरीर कठ्याङ्ग्रिनु; गँगर्किनु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *