झट्कारइdzʰʌʈkarʌiस.क्रि.झट्कार्‌नु; धान, तोरी अन्‍न झाँटिसकेपछि टकटक्‍याउनु; चुट्नु; झाँट्नु; झट्को पार्नु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *