ढकाउराɖʰʌkauraप्रे.क्रि.ढकाउनु; ढाक्‍ने पार्नु; छोपाउनु; फैलाउनु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *