आघाagʰaअ.क्रि.अघाउनु/अगाउनु; खाएर टन्‍न हुनु; अमन हुनु; विरक्त हनु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *