जक्‍खेराdzʌkkʰeraअ.क्रि.जक्‍खिनु; बन्‍धनमा पर्नु; जेलमा पर्नु; खाँदिनु; जाकिनु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *