गँगर्क्‍याउराgʌ̃gʌrkjauraप्रे.क्रि.गँगर्क्‍याउनु; जाडोले कक्रक्‍क पार्नु; गँगर्‍याउनु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *