पइट्याpʌiʈjaअ.क्रि.पैटिनु; थन्‍क्‍याइराखेको वस्‍तु पहिलो पटक झिकिनु; खर्च गर्न सुरु हुनु क.क्रि. थालिनु पैट्याउनु; खर्च गर्न थाल्‍नु प्रे.क्रि. थाल्‍न लाउनु; सुरु गराउनु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *