Browse Malviपाछे1pɑt͡ʃʰeपीछे
पाछे2pɑt͡ʃʰeबाद
पाछेचलिpɑt͡ʃʰet͡ʃəlɪपीछेचल
पाणोpɑɳoपाना
पाताpɑtɑपाते
पापpɑpपाप
पापिहुंणpɑpɪhʊ̃ɳपापियो
पापीpɑpiपापी
पापीजpɑpid͡ʒपापी ही
पाय4pɑjपाये
पाय3pɑjपाती
पाय2pɑjपाता
पाय1pɑjपाते
पायगा1pɑjəgɑपायेंगे
पायगा3pɑjəgɑपायेगी
पायगा2pɑjəgɑपायेगा
पायाpɑjɑपाये
पायोpɑjoपाया
पारpɑɾपार
पारदरसीpɑɾədəɾəsiपारदर्शी
पाळण-पोसणpɑɭəɳ-posəɳपालन-पोषण
पाळतोpɑɭətoमानता
पाळाpɑɭɑपाले
पाळियाpɑɭɪjɑमानना
पाळे1pɑɭeपालते