Browse Manado - English

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
r
s
t
u
w
y

m


ma-v > vtawalanmen-Act prefix
maacininsangfish gillsDia samantara da se kaluar tu ikang pe maaci.Dia sedang mengeluarkan insangnya ikan.
maboamabukdrunkDorang so mabo brat sampe so nentau diri.Mereka telah mabuk berat, sampai tidak sadarkan diri.pangmaboberawalanapemabukKita pe laki pangmabo, nemau bicara akang.Suami saya pemabuk, tidak mau dinasihati .
macenibu, nyonyamother, Mrs.Mace mo pigi di mana?Ibu mau pergi ke mana?
macisnkorek apimatchesAlo mo pasang tabako mar nyanda ada macis.Alo ingin menyalakan rokok tapi tidak ada korek api.
maenvmainRio deng de pe tamang-tamang da maen bola di lapangan.Rio dan teman-temannya sedang main bola di lapangan.bermaengberawalanvBermainplayDorang samantara bermaeng bola.Mereka sementara bermain bola.They were playing ball.
maereamanjaDia pe maere skali.Dia manja sekali.
mafafaapelepah dari pohon kelapa atau dari pohon enauDia tu da ambe tu mafafa di kobong.Dia yang ambil itu pelepah kelapa itu di kebun.
mafananbubungan rumahJemmi da nae di mafana.Jemmi naik di atas bubungan rumah.
mahnmaagDia da saki mah.Dia sakit maag.
maininduk, betinamother; sourceTu ayang mai pe pangbateto.Ayam induk itu suka mematuk.
maimosansemak belukarTorang pe kobong so punung deng maimosa.Kebun kami sudah penuh dengan semak belukar.
maituanpacargirlfriendDia pe maitua pe gaga.Pacarnya cantik.
makangvmakaneatingDia da makang roti.Dia makan roti.bamakangberawalanvmemakaneatDia da bamakang ikang laut.Dia memakan ikan laut.She was eating seafood. makananberawalannmakananTu makanan di meja, pus so makang abis.Makanan yang ada di meja telah habis di makan kucing.tampa makangberawalann1tempat makan(piring)Niki pe tampa makang so ilang.Tempat makan Niki telah hilang.2kantin, rumah makanTu tampa makan tinutuan di jalan Wakeke pe enak skali.Rumah makan tinutuan di jalan Wakeke sangat enak.
makaseaterima kasihthank youMakase banya pa pandita Yanti deri Joyce salalu dia sambajang akang waktu mo ujian es tiga di Malang.Terima kasih banyak kepada pendeta Yanti sebab Joyce selalu beliau doakan waktu mau ujian S3 di Malang.
maklarvmakelarbrokerDia pe karja maklar.Kerjanya makelar.
maksutamaksudintentionKita nintau ngana pe maksud.Saya tidak tahu maksudmu.
malnmodel, wadahMana dang tu papang mal mo pake bacor?Mana papan wadah yang akan di pakai untuk mengecor?
malaekatnmalaikatangelMalaekat surga batunjung pa Maria.Malaikat surga menunjukkan diri kepada Maria.
malambisevtenggelamsinkKita pe ade da malamise.Adik saya tenggelam.
malawang2vmelawanagaintsJang ja malawang pa orang tua.Jangan suka melawan orang tua.
malayangvmelayangflyTu falinggir da malayang jao di udara.Layang-layang itu melayang jauh di udara.
malele2vmeleleh, mencairpourTu ade pe ingus so malele.Ingus adik itu telah meleleh.
malendongvkeroyokswarm overTu papancuri itu orang-orang satu kampung da malendong akang.Pencuri itu dikeroyok oleh orang-orang sekampung.
malengsengamabukdrunkItu orang so malengseng.Orang itu sudah mabuk.That man was drunk.