Browse Manado - English

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
r
s
t
u
w
y

r


rabavrabaRaba akang dang de pe kapala kalo panas.Tolong raba kepalanya kalau panas.barababerawalanvmerabafeel aroundDia da baraba pa de pe tas for mo cari kunci.Dia meraba tasnya untuk mencari kunci.She felt around in her purse, looking for her key.tarababerawalanvterabaKita da taraba di pe luka.Lukanya teraba oleh saya.
rabe1robekDia pe baju so rabe.Bajunya sudah robek.barabeberawalanvmerobektearJang barabe kartas di sini.Jangan merobek kertas di sini.Don't tear the paper here. tarabeberawalantersobekNgana pe surat so tarabe.Suratmu sudah tersobek.
rabu-rabuasebentar, tidak lama-lamaquickly; right nowBole pinjam rabu-rabu tu kamus?Bolehkah pinjam sebentar kamus itu?
racaBMIv1habiskanfinished; used upSamua tu makanan dia so raca.Semua makanan dia habiskan.2pukulto beatKasiang tu anak dia pe papa da raca.Kasihan anak itu dipukul ayahnya.
racungnracunpoisonTu anjing so mati lantaran makang racung.Anjing itu mati karena makan racun.
radovtarik (dengan kasar)Dia da rado ta pe tas.Dia tarik tas saya.baradoberawalanvmenarikpullKita pe ade da barado tu ana pe baju.Adik saya menarik pakaian anak itu.My younger sibling pulled on the kid's shirt.
rafiantali plastikMaxi da pi babli tali rafia di warong.Maxi pergi membeli tali plastik di warung.
raga-ragansemak, ranting-ranting kayuMo lewat situ hati-hati deri punung raga-raga.Hendak lewat disitu harus hati-hati sebab penuh ranting kayu.
raivkira, terkaKita da rai dia pe doi ada saratus ribu.Saya terka uangnya ada seratus ribu rupiah.baraiberawalanvmenerka, mengiraguessTorang musti bapkir, jang cuma ja barai.Seharusnya kita berpikir jangan hanya menerka.We must think, don't just guess.
rajingarajinTole rajin skali bablajar, so itu dia ja juara di kelas.Tole rajin sekali belajar, karena itu dia juara kelas.
raknrak, tempat menyimpan barangDia simpang de pe buku di rak.Dia menyimpan bukunya di rak.
rakovpukul, hajarKita da rako tadi pa dia.Dia tadi saya pukul.
ramasvremasto kneadJang ja ramas kita pe tangang.Tangan saya jangan diremas.
ramatamavmakan minum bersamato be intimate with each otherDorang samantara ramatama.Mereka sedang makan minum bersama.
rambunrambuthairKita pe rambu lupa da sisir.Rambutku lupa disisir.barambuberawalannberambuthairyDia pe tangang barambu skali.Tangannya berambut banyak.His hand is very hairy.
rambutangnrambutanthe rambutanTu rambutang so busu.Rambutan itu telah busuk.
ramearamaicrowdedTorang da pasiar di tampa rame.Kami pesiar ke tempat ramai.rame-rameberawalanabersama-samatogetherDorang brangkat rame-rame.Mereka berangkat bersama-sama.
rameji1vberusahatryNgoni musti rameji blajar.Kamu harus berusaha belajar.
rameji2usahakanRameji cari Tuhan samantara ada kasampatan.Usahakan cari Tuhan sementara ada kesempatan.baramejiberawalanvberusahatry, attemptDia da barameji for mo dapa doi.Dia berusaha untuk mendapatkan uang.She tried and get some money.
rampa-rampa1nbawang daunTa pe orang tua batanam rampa-rampa.Orang tua saya bertanam bawang daun.2bumbu (salah satu atau semua jenis).Ngana so taru rampa-rampa tu ikang?Engkau telah taruh bumbu pada ikan itu?
ram-ramnkawat atau besi untuk penghalangTu ram-ram di kantor pe gaga skali de pe model.Besi penghalang di kantor bagus skali modelnya.
rancananrencanaplan; program; scheduleRuben pe rancana mo kase kaluar pa Yusuf dari parigi.Rencana Ruben mengeluarkan Yusuf dari sumur.
rancisntingkahdecorationOrang itu pe banya rancis.Orang itu banyak tingkah.rancis-rancisberawalanarupa-rupakindsSagala rancis-rancis dorang da baprong.Rupa-rupa yang mereka hias.
ranselntas punggungcarring bagHerly pe ransel pe basar skali.Tas punggung Herly sangat besar.
ransunnjatah, ransumquotaTorang pe ransun bras Bulog.Jatah beras kami dari Bulog.