orangnPrawn; shrimp.Tud mehe-mehe orang ndooy ni Sandakan.The shrimp in Sandakan are very big.Derivativeorang-orang1root formorang-orang1orang-orang2cf.opangowang-owang1