tangluꞌ1nA promise (to give s.t. to s.o.).Oy bay tangluꞌ nda nu ningkau?What did your wife promise to give you?2vTo promise to give s.t. to s.o.Taun balik mura ku dayahan sabap bay ku tinangluan meꞌ bõs ku binuwanan dahatus libu pilak.Next year I might be rich because my boss has promised to give me one hundred thousand pesos.cf.sasangiꞌsynonymjanjiꞌroot formdaa dari tangluꞌsynonympagjanjian/paljanjianSayingdaa dari tangluꞌ