Browse English


t


take a small amount
take advantage
take advantage of others
take advantage of someone
take after
take apart
take away
take back
take care of
take care of for someone
take charge
take for oneself
take note
take off
take something to someone
taken
taken advantage of
taken apart
taken away