ayamáyamBkln dogBahugan mo an ayam.Feed the dog.synidodogaso1dogmangáyamv [c2] MANG- ag. huntMangayam kita sin usa.Let us hunt deer.pangayámn huntingAn pangayam an dibirsyon ni Pedro.Hunting is Pedro's diversion.parapangayámn hunterAntis naghali an mga parapangayam ginhatagan sinda sin tig-irisad ka sako.Before leaving the hunters were each given a sack.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *