atoátov [c7] MAG- act; -AN goal; I- accmag-átov fightKaraot san ugali sana na bata kay nagaato sa iya ama.How-awful is the character of-that child because he is-fighting his father.atúhanv fight someone, challenge, defyGin-atuhan siya san iya manghod.His younger-brother fought with him.ìátov oppose, compete, contendIato ko sin pariha ini na akon kabayo.I will-have this horse of-mine compete in-a race.màatóadj fearless, fierce, brave, fights backDili ina na bata mahuruhadlok kay maato.That child cannot be-frightened-away because he is fearless.

Mag-iwan ng Tugon

Ang iyong email address ay hindi ipa-publish. Ang mga kinakailangang mga field ay markado ng *