gukodgukódv [c6] MAG- act; -ON pat; -AN goal; IPA- accgukudónv be chased, be pursuedGukudon mo an baboy!Chase the pig!pagukódn race, chase, pursuitHabo ako mag-intra sa pagukod kay budos ako.I do-not-want to-enter the foot-race because I am-pregnant.magpagukódv [c8] MAG- act; -ON pat; -AN goal; I- acc. race, pursue, chaseNagapagukod an duha na motor.The two motorcycles raced-each-other.ipagukódv take something to someoneIpagukod anay kan Boy ini na basket kan Josefa.Have Boy first take this basket to Josefa.pagurúkodn intense chase. Refers to an intense repeated or continuous chasingAn pagurukod nag-abot sin dyis oras.The intense-chase lasted for ten hours.maggurukódn pursurersPagkakita san mga naggurukod sa iya, nagdiritso siya pagsulod sa akon kwarto.Upon seeing his pursuers, he came straight into my room.

Mag-iwan ng Tugon

Ang iyong email address ay hindi ipa-publish. Ang mga kinakailangang mga field ay markado ng *