wiliwíliv [c10] MA-..-AN pat; -ON goalmawílihanv be desired, wantUsad siya na bata na nawiwilihan san Dios.He is a child who is-desired by God.pagkawílin desireBinayaan niya ako sa pagkawili sani na buhay.He left me for the desire of-this life.cfgusto choicesynibag desireipa ila3 2desire

Leave a Reply

Your email address will not be published.