Search results for "anonkavatsataka"

anonkavatsataka V. nonkavatsatagantsi.

nonkavatsatagantsi vr. {anonkavatsataka} haber una bajada (en la tierra). Antari anonkavatsatara kipatsi ikonogagarantaiga onti ikantaigiro ogirinkavatsataka. Cuando hay una bajada en la tierra algunos dicen ogirinkavatsataka. V. nonkagantsi, kípatsi.