Search results for "kakitsaenkatagantsi"

kakitsaenkatagantsi katitsaenkatagantsi vi. {ikakitsaenkatake, ikatitsaenkatake} hablar medio fuerte (por cólera o por impaciencia). Yogari apa tera inkakitsaenkate, kametikya iniake. Mi papá no habla fuerte, sino que habla en tono normal (lit. habla bien). V. kakitsatagantsi, énkatsi.

ikakitsaenkatake V. kakitsaenkatagantsi.

ikatitsaenkatake V. kakitsaenkatagantsi.