Search results for "kiraatakotagantsi"

kiraatakotagantsi vi. {ikiraatakotake} vestirse de rojo. Opokake chapi tsinane onkametivageteratyo kara okiraatakotake ogamisate. Ayer vino una mujer muy bonita vestida de rojo. V. kiraatagantsi; -ako 4.8.1.1.

ikiraatakotake V. kiraatakotagantsi.