Search results for "netsagantagantsi"

netsagantagantsi vt. {inetsagantakero} mirar algo por una apertura reducida (p.ej. la boca de una bolsita, una rendija). Noneiri apa ikenapaake inetsagantapaakero novanko nokantiri: “Apa, ¿tyara piate?” Vi a mi papá venir a mirar dentro de mi casa por una rendija y le dije: “Papá, ¿a dónde vas?” V. neagantsi; -gant Apén. 1.

inetsagantakero V. netsagantagantsi.