Search results for "pavatsaenkatagantsi"

pavatsaenkatagantsi pavatsaaenkatagantsi vr. {apavatsaenkataka, apavatsaaenkataka} estar oscureciendo recién, estar un poco oscuro. Ochapinitanake choekyani apavatsaenkatanaka okemiri matsontsori isonkavatapaake koogn koogn. (Cuentan que) estaba anocheciendo y recién estaba oscureciendo, (cuando) de repente ella oyó a un jaguar venir puqueando koogn koogn. V. pavatsaagantsi, énkatsi.

apavatsaaenkataka V. pavatsaenkatagantsi.

apavatsaenkataka V. pavatsaenkatagantsi.

koogn, koogn, koogn onom. aonom. sonido producido por puquear (personas, jaguares). bonom. voz de la perdiz. Inii kentsori ikanti kooogn, kooogn, kooogn, ariotari ikantiri iniira irirori. La perdiz habla kooogn, kooogn, kooogn, porque así es su manera de hablar. V. sonkavatagantsi, pavatsaenkatagantsi.