Search results for "saamenitagantsi"

saamenitagantsi vi. {osaamenitake} hoja limpia (p.ej. de un cuchillo o machete). V. saankagantsi1, omeni.

osaamenitake V. saamenitagantsi.